Sociale Functie

Samenstelling van het sociaal dossier van het personeel

  • Advies over en opmaak van arbeidsovereenkomsten
  • Formaliteiten bij intrede en uittreding van werknemers bij het gemeenschappelijk centrum voor de sociale zekerheid (Centre Commun de la Sécurité Sociale)
  • Aanvraag van de belastingkaart bij de administratie der directe belastingen (Administration des Contributions Directes)

Berekening van de lonen en verwerking

  • Opmaak van de loonfiches
  • Opmaak van de afrekeningen voor het gemeenschappelijk centrum voor de sociale zekerheid (Centre Commun de la Sécurité Sociale) (Loonlijst)
  • Aangifte van de belastingheffing op lonen (Déclaration de la Retenue d’Impôt sur Rémunération) voor de administratie der directe belastingen (Administration des Contributions Directes)
  • Opmaak van de jaarlijkse afrekeningen en loonattesten

Detachering van werknemers in het buitenland

Advies inzake buitenwettelijke voordelen

Ontslagprocedures, transacties

Hulp in geval van controle

Elk advies met betrekking tot personeelbeheer