Oprichting Van Vennootschappen

CENTRE GENERAL D’EXPERTISES COMPTABLES Sàrl biedt u zijn ervaring en kennis aan om u te helpen uw project te verwezenlijken.
Voor de oprichting van een Naamloze Vennootschap (N.V.), een Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap (Société Anonyme Simplifiée – S.A.S. of Naamloze Eenpersoonsvennootschap), een Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (V.B.A.) of een Vennootschap voor Familievermogensbeheer (Société de Gestion de Patrimoine Familial – S.P.F.) stellen we u de volgende diensten voor:

  • Voorbereiding van de statuten
  • Bankintroductie bij onze Partners
  • Terbeschikkingstelling van een maatschappelijke zetel in het Groothertogdom Luxemburg
  • Vertegenwoordiging van de aandeelhouders voor een notaris of een buitengewone algemene vergadering bij volmacht of als trustee
  • Registratie bij de administratie der belastingen
  • Aanvraag van het BTW-nummer volgens de gekozen activiteiten
  • Aanvraag tot vergunning van oprichting / handel
  • Bijstand bij de aanvraag voor overheidssubsidies