Fiscale Taak

Directe belastingen

  • Opmaak van de belastingaangiften
  • Nazicht en controle van de belastingformulieren afkomstig van de administraties
  • Hulp bij belastingcontroles
  • Fiscale optimalisaties
  • Bijstand aan de belastingplichtige in zijn contacten met de administratie der belastingen
  • Allerlei belastingadvies

Indirecte belastingen

  • Opmaak van de BTW-aangiften – eBTW-systeem
  • Nazicht en controle van de belastingformulieren afkomstig van de administraties
  • Controle van uw facturen aangaande BTW
  • Terugvordering van buitenlandse BTW – VAT Refund-systeem