Boekhouding

Onze boekhoudafdeling verzorgt de boekhouding van handelsvennootschappen, vennootschappen met financiële participatie (sociétes de participations financières) en vennootschappen voor familievermogensbeheer (sociétés de gestion de patrimoine familial) ze vervult tevens administratieve en fiscale formaliteiten door de Luxemburgse wetgeving vereist.

Alle boekhoudkundige verrichtingen gebeuren via onze boekhoudsoftware BOB 50, dat werd aangepast aan het nieuwe genormaliseerde boekhoudplan (Plan Comptable Normalisé – PCN) en wordt gebruikt sinds de jaarrekeningen 2011.

De expert-boekhouder helpt de vennootschap bij de afsluiting van de rekeningen en analyseert met zijn cliënt, vanuit een bekommernis tot optimalisatie, zijn werkelijke economische situatie. Zodra de boekhoudkundige verwerking en/of inspectie klaar is, stelt de boekhouder uw balans, resultatenrekening en de bijbehorende toelichtingen op. De balans wordt u vervolgens overgemaakt voor akkoord en/of eventuele bemerkingen.