Audit Bedrijfsrevisoren

Onze vennootschap werkt voor de accountant-, audit- en revisortaken nauw samen met Van Cauter-Snauwaert & Co Sàrl, eveneens gevestigd in Strassen.

De twee vennoten en de vier medewerkers van Van Cauter-Snauwaert & Co Sàrl hebben een reeks uiteenlopende competenties ontwikkeld die samen een globaal aanbod vormen dat is aangepast aan de specifieke behoeften van haar cliënten.

De vennootschap werd opgericht in 1994 en wordt geleid door Willem VAN CAUTER en Erik SNAUWAERT.

Van Cauter-Snauwaert & Co Sàrl is door toezichthouder CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) aanvaard als erkend Revisorenkantoor.

De vennootschap is ook lid van het internationale netwerk JPA INTERNATIONAL dat een netwerk van onafhankelijke kantoren heeft ontwikkeld, waardoor cliënten een beroep kunnen doen op lokale kantoren met internationale uitstraling (www.jpainternational.com).

Doel van het revisorenkantoor is deel te nemen aan de harmonieuze ontwikkeling en de industriële en commerciële duurzaamheid van zijn cliënten door ze bij te staan in hun organisatie en hun boekhoudkundig en financieel beheer.

De taken van Van Cauter-Snauwaert & Co Sàrl zijn de volgende:

  • Wettelijke controle van de rekeningen
  • Activiteiten met betrekking tot andere taken die exclusief zijn toevertrouwd aan een erkende bedrijfsrevisor
  • Vereffenaar van vennootschappen
  • Accountant (art. 61 van de wet van 10.08.1915)

www.vcsluxembourg.lu